FÖR VÅRDGIVARE

FÖR VÅRDGIVARE2020-03-13T11:50:15+00:00

FÖR VÅRDGIVARE

Vi är en privat barnläkarmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Besöken är kostnadsfria och vi har inget remisskrav. Vi träffar barn mellan 0 upp till 17 år.

Vi arbetar i journalsystemet Take Care. Vår tjänstetelefon är: 08-42003430, knappval 9. Fax: 0842003431.

Besöksadress till Barncentrum Solna BUMM för barnläkare/barnsjuksköterska: Hotellgatan 3, plan 4.

Besöksadress till psykolog på Barncentrum Solna: Solna Torg 3, plan 2.

Postadress till Barncentrum Solna: Barncentrum Solna BUMM. Hotellgatan 3, plan 4. 

F.r.om maj 2020 öppnar vi vår filial, Barncentrum Sollentuna BUMM. Adress: Kung Hans väg 12. 192 68 Sollentuna. 

Vi återkommer närmare om tjänstetelefon och fax nr. Vid frågor, kontakta Solna mottagningen.

  • Basuppdrag inom barnmedicin

Basuppdraget är på specialistnivå. Vi tillhandahåller ingen akutmottagning men vi ska till vår målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag och barn under ett år prioriteras. Barn och ungdomar som inte tillhör målgruppen ska vända sig till sin husläkarmottagning.

Vi bedömer rätt vårdnivå enligt Viss.nu.

  • Tilläggsuppdrag ADHD 

Utredning, medicinsk behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD. Vi tar emot ADHD/ADD-patienter från 4 till och med 17 år.

OBS! Vi utreder inte barn med autismfrågeställning. Dessa barn skall hänvisas till BUP.

Vid remiss önskar vi få in följande: 

Väntetider för utredning 

Ni finner uppdaterade väntetider under nyheter.

Medicinsk behandling mot ADHD

Om ert barn har erhållit en ADHD diagnos kan vi erbjuda medicinering. Detta diskuteras mellan patient/föräldrar och barnläkare.