ADHD Utredning

ADHD UTREDNING2020-03-20T20:40:17+00:00

ADHD UTREDNING

På båda våra mottagningar i Solna och Sollentuna har vi avtal för att bedriva ADHD utredningar.

På Barncentrum BUMM har vi avtal med Region Stockholm för att utreda barn med frågeställning ADHD. Vårt ADHD-team består av barnläkare, barnneurolog och erfarna psykologer. Om det finns misstanke om att ert barn har ADHD eller andra närliggande diagnoser kommer barnet först att få träffa en av våra barnläkare eller psykologer beroende på åldern. Barncentrum BUMM utreder, behandlar och följer upp barn- och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADHD.  Autismfrågeställning eller svårare psykiatrisk problematik hänvisas patienter till BUP.

Om det finns misstanke om att ert barn har ADHD, önskar vi få in följande underlag:

– 5-15 formulär (ifyllt av föräldrar)

Ladda ned (5-15 formulär)

-5-15 formulär (ifyllt av skola)

Ladda ned (5-15 formulär)

-ASSQ formulär (ifyllt av föräldrar samt skola):

– Läkarbedömning (remiss) med beskrivning av problematiken samt relevant medicinsk och social bakgrund

– Pedagogisk beskrivning från förskola/skola

Så går en ADHD-utredning till hos oss

Inför utredningen skickar vi kallelse tillsammans med skattningsformulär som ska fyllas i av vårdnadshavare och skolpersonal inför besöket.

Utredningen innebär flertal besök hos oss och samtliga besök äger rum på vår mottagning:

  • Samtal med vårdnadshavare och psykolog. Tidsåtgång: 1 h.
  • Läkarbedömning med föräldrar och barn. Tidsåtgång: 30-40 min.
  • Psykologtestning med barn samt vårdnadshavare deltar. Tidsåtgång: 3 h.
  • Samtal mellan psykolog och skola/förskola med samtycke av föräldrar
  • Återgivning av utredningens resultat samt rekommendationer till föräldrar (och barn). (Barn < 12 år deltar inte på besöket om inget annat är överenskommet mellan psykolog och vårdnadshavare).  Tidsåtgång: 1 h.
  • Återgivning av utredningens resultat samt rekommendationer till skola om föräldrarna önskar detta. Föräldrar kan närvara på detta besök. Tidsåtgång: 1 h.
LÄS MER OM ADHD- LÄNKAR