FÖR VÅRDGIVARE

FÖR VÅRDGIVARE2020-06-02T14:21:20+00:00

FÖR VÅRDGIVARE

Vi är en privat barnläkarmottagning som arbetar på uppdrag av Region Stockholm. Besöken är kostnadsfria och vi har inget remisskrav. Vi träffar barn mellan 0 upp till 18 år. Vi arbetar i journalsystemet Take Care.

BARNCENTRUM SOLNA MOTTAGNING

Vår tjänstetelefon i Solna är: 08-42003430, knappval 9. Fax: 08-42003431.

Postadress: Hotellgatan 3, plan 4. 171 45 Solna

Besöksadress till barnläkare/barnsjuksköterska: Hotellgatan 3, plan 4. 171 45 Solna

Besöksadress till psykolog: Solna Torg 3, plan 2. 171 45 Solna

BARNCENTRUM SOLLENTUNA MOTTAGNING

Vår tjänstetelefon i Sollentuna är: 08-42003430 knappval 8. Fax: 08-4620220.

Postadress samt besöksadress: Kung Hans väg 12. 192 68 Sollentuna

VÅRA UPPDRAG

  • Basuppdrag inom barnmedicin

Basuppdraget är på specialistnivå. Vi utreder, behandlar och följer upp barn med astma, allergier, buksmärtor, tillväxtfrågeställningar, urinvägsproblem, huvudvärk, ADHD m.m. Vi tillhandahåller ingen akutmottagning men vi ska till vår målgrupp kunna erbjuda ett antal oplanerade besök per dag och barn under ett år prioriteras. Vi bedömer rätt vårdnivå enligt Viss.nu.

  • Vi erbjuder digitala videobesök till vårdnadshavare
  • Tilläggsuppdrag ADHD 

Utredning, medicinsk behandling och uppföljning av barn och ungdomar med misstänkt eller diagnostiserad ADHD/ADD. Vi tar emot ADHD/ADD-patienter från 4 till och med 18 år.

OBS! Vi utreder inte barn med autismfrågeställning. Dessa barn skall hänvisas till BUP.

Vid remiss önskar vi få in följande: 

Väntetider för utredning 

Ni finner uppdaterade väntetider under nyheter.

Medicinsk behandling mot ADHD

Om ert barn har erhållit en ADHD diagnos kan vi erbjuda medicinering. Detta diskuteras mellan patient/föräldrar och barnläkare.