Psykisk Ohälsa

PSYKISK OHÄLSA2020-03-20T20:44:14+00:00

PSYKISK OHÄLSA

Barncentrum Solna har som uppdrag att hjälpa barn mellan 0 upp till 18 år med olika tillstånd som ger upphov till bland annat oro, ångest, nedstämdhet, lindrig-måttlig depression, aggressionsutbrott, sömnstörningar, sorg, fobier, rädslor, skolsvårigheter, stresstillstånd, dålig självkänsla, olika kriser i livet etc.

På Barncentrum Solna finns inget remisstvång och alla besöken är kostnadsfria.
Du kan boka tid på 08-42003430 hos vår barnläkare/barnneurolog alternativt direkt hos vår psykolog.

LÄS MER OM PSYKISK OHÄLSA