Vår Personal

VÅR PERSONAL2020-08-27T16:37:03+00:00

Vårt team består av flertal barnläkare, barnneurolog, barnendokrinolog, barnallergolog, barnpsykiatriker, klinisk genetiker, ST läkare, legitimerade psykologer, barnsjuksköterskor, undersköterskor och administrativ personal. Vi kan erbjuda högkvalitativa och motiverade utredningar inom dem flesta diagnosområdena med mångårig erfarenhet av arbete på barnläkarmottagning och barnakutverksamhet

SOLNA

Nayla Esteitie. Barnläkare, barnneurolog, medicinskt ansvarig samt delägare.

Specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 1996, samt barn- och ungdomsneurologi med habilitering sedan 2006. Jag har många års erfarenhet på öppen och sluten vård inom barnmedicin och barnneurologi. Jag har jobbat nio år på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har erfarenhet av akut vård och utredning och behandling av olika barnsjukdomar. Jag har särskilt intresse inom epilepsi och medfödda neurometaboliska sjukdomar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och komorbiditeter. Jag har arbetat nio år i Spanien på stora universitetssjukhus med hög patientomsättning och komplicerad patologi.

Jag behärskar även sex språk. Svenska, Spanska, Engelska, Arabiska, Bulgariska och Franska.

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Läs mer om vetenskapliga artiklar och avhandlingar på www.pubmed.com

Eva Horemuzova.

Specialist i barn- och ungdomsmedicin och barnendokrinologi med lång erfarenhet av brett spektrum av sjukdomstillstånd i öppen- och slutenvården på universitetssjukhusen från alla specialistmottagningar med hög patientomsättning och komplexa tillstånd hos barn 0-18 år, för akut- och kroniskt sjuka barn med specialintresse för tillväxt-, pubertetsstörningar och barn med komplexa tillstånd.

Giedre Grigelioniene är barnläkare och klinisk genetiker, docent i klinisk genetik. Hon har flera års erfarenhet av olika akuta och vanliga barnsjukdomar och expertis av utredningar och uppföljningar av barn med medfödda genetiska tillstånd (syndrom).

Hon är internationellt känd expert i klinisk och genetisk diagnostik av medfödda skelettavvikelser och tillstånd med kortvuxenhet. Hon har arbetat som forskningsläkare på enheten för endokrinologi vid Massachusetts General Hospital, Boston, USA under 2015-2016.

Hon talar flytande svenska, engelska och litauiska.

Utöver vanliga barnsjukdomar välkomnar Giedre patienter med genetiska tillstånd, där unik kunskap och erfarenhet kan behövas för att skräddarsy individuell behandlings- och uppföljningsplan.

Maria.

Jag arbetar med allmän pediatrik och är väldigt intresserad av astma och allergier.

Kommer från Karlstads barn-och ungdomsmedicinska mottagning

Monika Fored.

Jag arbetar mestadels med neuropsykiatri

Två ST läkare

Ida.

Legitimerad psykolog. Jag arbetar med psykisk ohälsa och ADHD utredningar.

Gustav.
Legitimerad psykolog. Jobbar med psykisk ohälsa och ADHD utredningar.

Erik.

Jag är legitimerad psykolog med erfarenhet inom både utredning och behandling. Tidigare har jag arbetat inom skola och elevhälsa där jag har träffat barn och unga samt deras familjer.
Jag har även arbetat som psykolog inom sjukvården, där jag har bedrivit utredningsarbete.

På Barncentrum Solna bedriver vi behandling av psykisk ohälsa samt ADHD utredningar.

Kristian.

Legitimerad psykolog. Utför neuropsykiatriska utredningar och arbetar även med psykisk ohälsa.

Mathilde.

Legitimerad psykolog. Jag arbetar med psykisk ohälsa och ADHD utredningar.

Alexandra.

Legitimerad psykolog. Jag arbetar med psykisk ohälsa och ADHD utredningar.

Jakob.

Legitimerad psykolog. Jag arbetar med psykisk ohälsa och ADHD utredningar.

Peter.

Legitimerad psykolog och arbetar som konsult med ADHD utredningar på Barncentrum Solna BUMM.

Legitimerad psykolog och arbetar som konsult med ADHD utredningar på Barncentrum Solna BUMM.

Katarina.

Jag är legitimerad barnsjuksköterska med lång arbetslivserfarenhet med barn.

Jag har arbetat inom akutsjukvård, BVC och på BUMM Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

Jag har även gått en specialistutbildning inom barn med övervikt.

Frida.

Jag är legitimerad barnsjuksköterska. Jag har tidigare arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus och har erfarenhet av barnsjukvård med inriktning främst mot akutsjukvård och infektionssjukdomar. Jag finner arbete med barn och deras familjer roligt och omväxlande!

Carolina.

Jag är legitimerad barnsjuksköterska. Jag har tidigare arbetat på Astrid Lindgrens barnsjukhus med barnneurologi i många år.

Ann-Britt.

Jag är legitimerad sjuksköterska med över 30 års erfarenhet inom barn från bland annat andra barn-och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm och 1177 telefonrådgivning för barn-och ungdomar. Större del av min tid arbetar jag med att hjälpa barn och deras föräldrar i telefon.

Christina. Utbildad undersköterska.

Hjälper till med att ta lättare provtagning, telefonbokningar samt övrig administration på Barncentrum Solna BUMM.

Jag har väldigt bra personkemi med barn. Jag är mycket glad att få vara en del av Barncentrum Solna BUMMs team och skapa en god relation med alla barn och familjer.

Parvaneh

Hjälper till med att ta lättare provtagning, telefonbokningar samt övrig administration på Barncentrum Solna BUMM.

Shiva.

Sitter i receptionen och hjälper till med både omvårdnad och provtagning

Diana

Bokningar, fakturor, telefon och övergripande ansvar inom administration.

Sandra Christow

Jag ansvarade för uppstarten av Barncentrum Solna BUMM som tog emot sin första patient februari 2016 och jag fortsätter i dagens läge med drift och vidareutveckling på mottagningen.

Jag ser fram emot att bedriva en trivsam och utvecklande mottagning för både personal och våra patienter.

SOLLENTUNA

Nayla Esteitie. Barnläkare, barnneurolog, medicinskt ansvarig samt delägare.

Specialist i barn- och ungdomsmedicin sedan 1996, samt barn- och ungdomsneurologi med habilitering sedan 2006. Jag har många års erfarenhet på öppen och sluten vård inom barnmedicin och barnneurologi. Jag har jobbat nio år på Astrid Lindgrens Barnsjukhus och har erfarenhet av akut vård och utredning och behandling av olika barnsjukdomar. Jag har särskilt intresse inom epilepsi och medfödda neurometaboliska sjukdomar samt neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som ADHD/ADD och komorbiditeter. Jag har arbetat nio år i Spanien på stora universitetssjukhus med hög patientomsättning och komplicerad patologi.

Jag behärskar även sex språk. Svenska, Spanska, Engelska, Arabiska, Bulgariska och Franska.

Jag har publicerat vetenskapliga artiklar och avhandlingar. Läs mer om vetenskapliga artiklar och avhandlingar på www.pubmed.com

Maria Dimou.

Barnläkare och barnallergolog.

Fotis Panitsas.

Jag är barnläkare och arbetar med allmän pediatrik på Barncentrum Sollentuna BUMM.

Maria.

Jag arbetar med allmän pediatrik och är väldigt intresserad av astma och allergier.

Jag arbetar även på Barncentrum Solna BUMM.

Monika Fored.

Jag arbetar mestadels med neuropsykiatri.

ST läkare

Annika är barnsjuksköterska och är med i uppstarten av Barncentrum Sollentuna BUMM.

Annika är barnsjuksköterska och är med i uppstarten av Barncentrum Sollentuna BUMM.

Ann-Britt.

Jag är legitimerad sjuksköterska med över 30 års erfarenhet inom barn från bland annat andra barn-och ungdomsmedicinska mottagningar i Stockholm och 1177 telefonrådgivning för barn-och ungdomar. Större del av min tid arbetar jag med att hjälpa barn och deras föräldrar i telefon.

Jacob.

Legitimerad psykolog och arbetar som konsult med ADHD utredningar på Barncentrum Sollentuna BUMM.

Susanna.

Legitimerad psykolog och arbetar som konsult med ADHD utredningar på Barncentrum Sollentuna BUMM.

Anita arbetar i både reception och med lättare provtagning på mottagningen. Anita är med och startar upp Barncentrum Sollentuna BUMM.

Anita arbetar i både reception och med lättare provtagning på mottagningen. Anita är med och startar upp Barncentrum Sollentuna BUMM.

Amani är socionom och snart färdigutbildad ekonom. Amani arbetar med ekonomi och administration för båda våra mottagningar.

Sandra är verksamhetschef på både Barncentrum Solna BUMM och Barncentrum Sollentuna BUMM.