BEHANDLING OCH UTREDNING2020-03-20T19:23:27+00:00

Våra Tjänster

Nedan ser ni våra tjänster

Kontakta oss för mer information

Våra Tjänster

Besöken är kostnadsfria och ni behöver ingen remiss för att komma till oss. Hos oss kan ditt barn få träffa en barnspecialist för kvalificerade utredningar och behandlingar upp till 17 års åder. Är ditt barn under 1 år så kan ni söka vid akut sjukdom.

Vårt team består av barnläkare, barnneurolog, barnendokrinolog, legitimerade psykologer, barnsjuksköterskor som kan erbjuda högkvalitativa och motiverade utredningar inom dem flesta diagnosområdena med mångårig erfarenhet av arbete på barnläkarmottagning och barnakutverksamhet

• Second opinion

• Försenad psykomotorisk utveckling

• Utvecklingsstörning. Utvecklingsavvikelse

• Epilepsi/kramper

• Huvudvärk, migrän

• Blåstömningsproblem

• Sängvätning

• Avvikande tillväxt

• Oro, ångest, stressrelaterade symtom

• AD(H)D utredningar

• Medicinsk behandling av ADHD/ADD

• Psykisk ohälsa

• Infektionskänslighet

• Urinvägssjukdomar, utredning, behandling och uppföljning

• Periodisk feber

• Illamående/sura uppstötningar

• Kräkningar • Symtomgivande reflux

• Buksmärtor/kolik, förstoppning

• Kronisk diarre…

• Födoämnesallergi

• Luftburen allergi

• Allergiska ögon- och näsbesvär

• Eksem

• Nässelutslag

• Astma (utredning, behandling och uppföljning)

Vi utför bland annat pricktest och spirometri.

• Eksem

• Utslag

• Kronisk urticaria

• Oklara hudsjukdomar

• Allmän hälsokontroll
• Allmän hälsokontroll av specifika skäl
• Hälsokontroll av asylsökande barn och ungdomar

• Hälsoundersökning av adoptivbarn (innefattas av Vårdval).